Het eigen pad

Agenda online bijeenkomsten

 

Iedere 3e dinsdag van de maand, aanvang 20.00 u.
( inloggen vanaf 19.45 u )

Vergeet niet om je uiterlijk 2 dagen vooraf even aan te melden voor een bijeenkomst,
 zodat we je een link kunnen sturen om deel te nemen.
Aanmelden kan door te mailen naar osb@wereldvandewijsheid.nl
 
Locatie Roermond gaat tijdelijk online verder!
2020 November
Dinsdag 17
Woensdag 19.30 u
11  Roermond
   
2021 Januari
Dinsdag  19 
   
  April
 Dinsdag  20
   
December  
15  
Roermond
 
   
Februari Maart
16  16 
   
Mei Juni
18  15 
   

 Vrijwillige bijdrage 
Bij elke bijeenkomst staat hiervoor een potje. Dit gaat online wat moeilijk... daarom hebben we
het hier neergezet. 
 
IBAN: NL23 INGB 0006 7310 18 

t.n.v. Stichting Wereld van de Wijsheid
onder vermelding van: OSB online.

Dank je wel!