Het eigen pad

Open spirituele bijeenkomsten Boxtel

Het levenspad kent vele hobbels, dalen en gevaren

en wordt door velen als zwaar ervaren.

Maar als je de hobbels en de dalen kunt gaan zien,

als iets wat licht kan geven op je pad misschien,

als iets om van te leren…. wellicht,

dan geeft dat op het pad een heel ander zicht.

Dan kun je er anders mee omgaan,
wordt het minder zwaar en beter te begaan.

In het gemeenschapshuis de ‘Orion’ in Boxtel-Lennisheuvel hebben wij een fijne locatie  gevonden om maandelijks  Open spirituele bijeenkomsten te organiseren.

Hier kunnen wij met elkaar in gesprek gaan over vragen die ons bezighouden op ons levenspad, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van ons bestaan ?

 

In de loop van de jaren hebben wij vele lessen van de Leraren  gevolgd. Door deze lessen en onze eigen processen, is onze kijk veranderd, graag willen wij hierover met je in gesprek gaan en dit met je delen.
Tijdens de avond maken we mogelijk gebruik van een stukje tekst uit de boeken of wordt misschien wel een gedicht de leidraad voor de avond.
Bewustwording is een ontdekkingsreis en zo leer je geleidelijk aan steeds meer over wie je werkelijk bent en wat de bedoeling is in dit leven. 

Gemeenschapshuis de ‘Orion’ Lennisheuvel 56  5281 LG  Boxtel - Lennisheuvel

Er is een leestafel met gedichtenkaartjes en diverse boeken.

Wij komen de 2e dinsdag van de maand bij elkaar en beginnen
om 19.30 uur en eindigen meestal rond half tien.
 

Datums 2020:

14/01   11/02   10/03   14/04   12/05   9/06


Vrij entree

Er staat een box voor een vrijwillige bijdrage.


Loop gewoon eens binnen, wij heten je welkom !

 

   José                 Laurens